Rozmyslete si kam chcete samolepku nalepit.

Zvolte způsob lepení:

klasicky čitelně (pokud budete lepit např. na kapotu)

Nebo zrcadlově obráceně (pokud budete lepit zevniř vozu na sklo, aby byla samolepka čitelná zvenku, nebo budete-li chtít změnit prostorovou orientaci..tedy obrátit, např. aby letadlo letělo opačným směrem, nebo se pejsek díval na druhou stranu). Pozor, některé speciální fólie mají bílé lepidlo, např. fluorescentní!, proto při lepení zevniř na sklo se informujte, zda bude vše v pořádku.

U samolepek s textem se zrcadlově otočí i text - lepení pouze zevnitř např. vozu, aby bylo čitelné zvenku!