Rozmyslete si kam chcete samolepku nalepit.

Zvolte způsob lepení:

klasicky čitelně (pokud budete lepit např. na kapotu)

Nebo zrcadlově obráceně (pokud budete lepit zevniř vozu na sklo, aby byla samolepka čitelná zvenku, nebo budete-li chtít změnit prostorovou orientaci..tedy obrátit, např. aby letadlo letělo opačným směrem, nebo se pejsek díval na druhou stranu)

U samolepek s textem se zrcadlově otočí i text.